Välkommen!

Här hittar du allt du behöver och mer därtill.

Kontakta en representant för Sanofi

Hjärta/Kärl

Medicinsk Information

Sällsynta hälsotillstånd

Vanliga frågor och svar

    Vid frågor kring våra läkemedel kontakta: infoavd@sanofi.com

    På Sanofi vet vi att vi kan göra mer. ”We can do more” är Sanofis strategi för socialt ansvarstagande, som är integrerad i vår mission att förändra liv och vår vision för en bättre framtid. Initiativen i strategin har tagits fram för att säkerställa konkreta och långsiktiga resultat.

    Strategin inkluderar säkerställande av tillgången till hälso- och sjukvård för världens fattigaste människor samt att öka ett välbehövlig fokus på utvecklingen av behandling av barncancer. Den inkluderar också ett åtagande att fortsätta kampen mot infektionssjukdomar som sömnsjuka och polio och att påskynda målen att minska miljöpåverkan av vår verksamhet. Eftersom våra medarbetar utgör stommen i vår verksamhet, kommer vi även fortsätt att hålla vårt löfte om en inkluderande arbetsplats som representerar mångfald.

    Om du vill rapportera en misstänkt biverkning på någon av Sanofis produkter, vänligen ring 08-6345000, eller klicka här för att rapportera en biverkning via e-post.

    På Sanofi övervakar vi kontinuerligt våra produkters säkerhet. Rapportering av biverkningar är viktigt för läkemedlets kontinuerliga säkerhetsbedömning och därmed till nytta för de patienter som använder eller överväger att använda läkemedlet.

floating-btn