Sanofi bjuder in till digital produktinformation

Dupixent® (dupilumab) är det första och enda biologiska läkemedel som är godkänt för behandling av svår atopisk dermatit hos barn från 6 månader och uppåt.1

Vi erbjuder digitala möten på fredagar som ett komplement till fysiska möten under våren 2024. Välj ett datum som passar dig:

23/2, 15/3 samt 5/4 kl 12.15–12.45

På mötet kommer Dupixents dokumenterade långtidseffekt och säkerhet inom atopisk dermatit att presenteras:1

  • Effekt- och säkerhetsdata som ligger till grund för den utökade indikationen för barn med svår atopisk dermatit från 6 månaders ålder.1
  • Effekt- och säkerhetsdata för långtidsbehandling med Dupixent är fastställd i upp till 5 år i en öppen uppföljningsstudie på vuxna patienter med måttlig till svår atopisk dermatit.1

Registrera dig idag!

Deltagaren ansvarar för att arbetsgivarens godkännande för deltagandet är inhämtat. Mötet följer de regler som gäller enligt avtalet mellan LIF och Sveriges Kommuner och Regioner. Sanofi AB står för kostnader gällande lättare måltid då personal ifrån Sanofi AB finns med fysiskt på mötet. Inbjudan har skickas Till hälso- och sjukvårdspersonal inom dermatologi med kopia till verksamhetschef. Produktinformation kommer att ges.

Sanofi och Regeneron samarbetar i ett globalt forsknings- och utvecklingsprogram samt med marknadsföringen av Dupixent.

Relaterad information

Referenser

1. Dupixent SPC, www.fass.se.
2. IQVIA Sanofi Integrated DUPIXENT Platform, data through August 2023.

 

Kontakta oss

Har du frågor kring eventen, Atopisk dermatit eller Prurigo Nodularis? Kontakta gärna oss i Dermatologiteamet, Specialty Care, Sanofi.

Katarina Utter
Katarina Utter

Therapeutic Area specialist

Lena Nyström
Lena Nyström

Therapeutic Area specialist

Annika Baldetorp-Wredin
Annika Baldetorp-Wredin

Therapeutic Area specialist

MAT-SE-2300992 (V1.0) JANUARI 2024