SANOFI symposium at the Congress of the Nordic Association of Otolaryngology, Reykjavik, May 2023

Planning for the future: A path to sustained control in severe chronic rhinosinusitis with nasal polyposis (CRSwNP)

Sanofi Symposium

During the symposium, experts Pr. Bachert and Dr. Lundberg discussed Type 2 inflammatory process and its relationship to the clinical presentation of severe CRSwNP. The speakers also addressed the burden of CRSwNP and the importance of achieving sustainable disease control.

Interview with Prof. Bachert and Dr. Lundberg after Sanofi symposium at the 34th Congress of the Nordic Association of Otolaryngology.

Speakers

Claus Bachert

Claus Bachert
MD, PhD, Professor
Karolinska Institutet Stockholm and ENT-clinic in Münster University

Marie Lundberg

Marie Lundberg
MD, PhD, Rhinologist
Helsinki University Hospital

Symposium Schedule

Detta innehåll är endast avsett för hälso- och sjukvårdspersonal och symposiet arrangeras av Sanofis North Europe Dupixent-team. Inbjudan har skickats till berörda medarbetare inom öron-näsa-hals med kopia till verksamhetschef. Produktinformation kan förekomma.

Kostnadsfritt deltagande. Sanofi står för kostnaderna gällande föredragshållare. Mötet följer överenskommelsen om samverkansregler mellan den offentligt finansierade hälso- och sjukvården (Sveriges Kommuner och Regioner, SKR) och läkemedelsindustrin (Läkemedelsindustriföreningen, LIF). Medarbetare inom offentlig hälso- och sjukvård som deltar i sammankomst ansvarar för att arbetsgivarens godkännande för deltagande är inhämtat.

MAT-SE-2300264 (V1.0) MARCH 2023